Kirsten Kristensen (født 10.6.1936 i Århus) er specialist inden for udvikling af landsprogrammer for undervisning/inkluderende undervisning af børn og unge med barrierer til indlæring, udvikling og deltagelse i sociale aktiviteter.
Gift med dr. med Kurt Kristensen.

Uddannelse

Skolepsykolog (Danmarks Lærerhøjskole) 1960; tale- hørepædagog (Århus Taleinstitut) 1961;
Cand Pæd. Psyk. ( Danmarks Pædagogiske Universitet, København) 1972; klinisk psykolog 1987

Faglig karriere
Kirsten Kristensen er fhv. distrikts talepædagog, leder af småbørns vejledningen for Blindeinstituttet på Refsnæs, klinisk psykolog, chef for Nord Jyllands Amts børnerådgivnings center og chefrådgiver

Oprettede taleinstituttets distriktskontor for Ringkøbing amt. Hovedsageligt med henblik på tidlig indsats overfor førskolebørn med tale og sprogvanskeligheder (1962-65)

Som leder af småbørns vejledningen på Blindeinstituttet på Refsnæs (1966-72) medvirkede hun til at etablere et landsdækkende program for alle hjemmeboende blinde og svagtseende børn mellem 0 og 6 år.

Udsendt af Udenrigsministeriet for sammen med sin mand Kurt K. at assistere ved opbygningen af undervisning for børn og unge med handicap i Tunesien og for at oprettelsen af en speciallærerhøjskole i Tunesien for fransk talende og arabisk talende (1972-83)

Klinisk psykolog ved Randers kommune (1977-78) hvor hun blandt andet medvirkede til oprettelsen af et program for børn mellem 0-7 år med risiko for udviklingsmæssige vanskeligheder og en anonym åben rådgivning for børn, forældre og lærere.

Chef for Nordjyllands Amts Børnerådgivnings center (1978-83)

Chefrådgiver (1983-92) ved opbygningen og gennemførelsen af et nationalt decentralt program i Kenya for undervisning og anden service for børn og unge med særlige behov.

Chefrådgiver (1992-98) ved opbygningen og gennemførelsen af et nationalt decentralt program i Uganda for undervisning og anden service for børn og unge med særlige behov.

Freelance konsulent (1998-2010) for forskellige internationale organisationer i specialpædagogik/inkluderende undervisning for en række afrikanske lande. Har for forskellige internationale organisationer sammen med lokale eksperter gennemført en række undersøgelser vedrørende inkluderende undervisning og specialpædagogik.

Udgivelser
Har udgivet en række artikler i internationale og danske tidsskrifter hovedsageligt vedrørende specialpædagogik/inkluderende undervisning. Herudover publiceret forsknings resultater fra en række undersøgelse. Har sammen med min mand Kurt K. udgivet to tests til undersøgelse af børns sprog.

1 kommentar:

  1. Hej Kirsten,
    Jeg kontakter dig på vegne af Dansk Psykologforenings Studentersektion. Vi er interesserede i at høre mere om dit arbejde i Uganda, men har ikke kunne finde nogen kontaktoplysninger på dig. Vil du sende din mailadresse til mig på dpsaarhus@dp.dk?

    Mvh Karen Vedel

    SvarSlet